Sağlam Yapı

Rijit Yapı: Mühendislik terimi olarak kuvvet ya da moment etkisi altında şekil değiştirmeyen, formunu koruyan demektir. Sanal bir tanım olup gerçekte tam rijit bir cisim yoktur. Hesaplamalarda esneme ve şekil değiştirmelerin etkisini ihmal edebilmek için kabul edilmiş bir cisimdir.

Van Depremi; çarpık, denetimsiz kentleşmenin bize nelere mal olacağını bir kez daha hatırlattı. Maalesef sadece Van değil Türkiye’ nin bel kemiği İstanbul, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerimizdeki binalarımız Afet ve Depremlere karşı dayanıksız. Afetlerde yitirilen Can Kaybı sıralamasında ise Dünya üçüncüsüyüz. Bu gerçeği kabullenip Kentsel Dönüşüm ile kendi evlerimizi başka alanlara kaydırılma korkusu yaşamadan yeniden inşaa edebiliriz.