MİMARİ PROJENİN ÖNEMİ

Yapılacak yapının planları, dış görünüşü, kitlelerin birbirleriyle oranı, iç tertipleri ve tüm ayrıntıları hakkında bilgi veren projelere mimari proje denir. Mimari projelere başlanmadan önce göz önünde bulundurulması gereken çalışmaların tümüne ilk inceleme denir.

Bunları maddeler halinde yazacak olursak :
• Arsanın çapa uygunluğunu kontrol eder.
• Arsanın yol şebekesi, kanalizasyon, elektrik ve bunlarla ilgili bağlantıları kontrol eder.:
• Arsanın kuzey yönü ve manzara durumunu kontrol eder.
• Arsada varsa ağaçlar, kuyu, havuz, sarnıç vb kontrol eder.
• Topoğrafik durumunu inceler.
• İmar durumunu çıkarır..
• Proje herhangi bir özellik arz ediyorsa uzman kişilerden gerekli bilgileri alır.
• İklim şartlarını inceler.
• Mimar, bu veriler ışığında, mesleki bilgi ve becerisini kullanarak bir bağlantı şeması ortaya çıkarır.