KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AVANTAJLARI

Sosyal Medyada çokça yer alan Kentsel Dönüşüm aslında yeni yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanundur. Kanunun adından da anlaşılacağı gibi Türkiye’ nin neresinde olursanız olun (mezra, köy, kasaba, ilçe, şehir) eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkıldı – yıkılacak durumdaki evinizi bu kanun ile Devletin sağlamış olduğu yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç – vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapabilirsiniz.

Van Depremi; çarpık, denetimsiz kentleşmenin bize nelere mal olacağını bir kez daha hatırlattı. Maalesef sadece Van değil Türkiye’ nin bel kemiği İstanbul, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerimizdeki binalarımız Afet ve Depremlere karşı dayanıksız. Afetlerde yitirilen Can Kaybı sıralamasında ise Dünya üçüncüsüyüz. Bu gerçeği kabullenip Kentsel Dönüşüm ile kendi evlerimizi başka alanlara kaydırılma korkusu yaşamadan yeniden inşaa edebiliriz.